Eftirlit

Þann 17. apríl 2013 tóku ný efnalög, nr. 61/2013, gildi á Íslandi og leystu þau af hólmi tvö eldri lög, nr. 52/1988 og 45/2008. Málaflokkurinn er stór og snertir starfssvið nokkurra stjórnvalda. Markmið laganna er annars vegar að tryggja að meðferð á efnum og efnablöndum valdi hvorki tjóni á heilsu manna eða dýra né á umhverfi og hins vegar að efna skuldbindingar Íslands um að tryggja frjálst flæði á vörum á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins að því er varðar efni og efnablöndur. Þá er það markmið laganna að koma í veg fyrir ólöglega markaðssetningu.
 • Framkvæmd og heimildirEfnateymi Umhverfisstofnunar sinnir fjölbreyttum verkefnum og fer m.a. með eftirlit, þvingunarúrræði og viðurlög skv. efnalögum.
  Nánar
 • EftirlitsverkefniEftirlit með efnum, efnablöndum og efnum í hlutum fer skv. eftirlitsáætlun sem Umhverfisstofnun gerir til þriggja ára í senn. Unnin eru sértæk eftirlitsverkefni...
  Nánar
 • Ábendingar og tilkynningarUmhverfisstofnun tekur við ábendingum um ólöglega vöru á markaði frá bæði öðrum stjórnvöldum og almenningi, og bregst við með því að gera kröfur um úrbætur.
  Nánar
 • Ársskýrslur teymis efnamálaÍ byrjun hvers árs tekur efnateymið saman helstu verkefni sem teymið vann að undangengið ár.
  Nánar
Mynd sem fylgir - Rauði listinn

Rauði listinn

Veita þarf ákveðnum friðlýstum svæðum á Íslandi sérstaka athygli og aðhlynningu.
Meira