Terra Efnaeyðing (áður Efnamóttakan)

Starfsleyfi þetta gildir fyrir Efnamóttökuna hf., kt. 691298-2729, vegna móttöku, flokkunar og pökkunar spilliefna og annarra úrgangsefna sem þurfa sérstaka meðhöndlun og forvinnslu fyrir endurvinnslu eða förgun.

Helstu umhverfiskröfur

Upplýsingar um kröfur og eftirlit eru að finna í starfsleyfinu sem gildir til 09. 09. 2031

Fréttir