Verndaráætlanir í vinnslu

Í verndar- og stjórnunaráætlunum friðlýstra svæða er fjallað um nauðsynlegar verndaraðgerðir, landvörslu og landnýtingu, s.s. aðgengi ferðamanna að svæðinu, stígagerð og uppbyggingu þjónustumannvirkja. 

Samkvæmt 6. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd skal Umhverfisstofnun hafa umsjón með gerð verndaráætlana fyrir náttúruverndarsvæði. Árið 2012 var gefin út skýrslan Handbók um stjórnun friðlýstra svæða í umsjón Umhverfisstofnunar . Tilgangur skýrslunnar er að vera stjórntæki Umhverfisstofnunar varðandi verndun og nýtingu friðlýstra náttúruminja í umsjón stofnunarinnar og vera rammi fyrir gerð verndar- og stjórnunaráætlana og skilgreina verkfæri sem nota má við áætlanagerðina. 

Umhverfisstofnun vinnur nú að verndaráætlun fyrir nokkur svæði og gefst almenningi kostur á að fylgjast með vinnunni og koma á framfæri ábendingum og athugasemdum.

Mynd sem fylgir - Rauði listinn

Rauði listinn

Veita þarf ákveðnum friðlýstum svæðum á Íslandi sérstaka athygli og aðhlynningu.
Meira