Óhappa- og slysaskráning

Verði óhapp er skráning á atburðinum mikilvæg fyrir innra eftirlit og utanumhald á starfsemi. Verði slys, þar sem barn meiðist og þarf að fara á bráðamóttöku sjúkrahúsa eða heilsugæslu, skráist það í Slysaskráningu Íslands. Óhappskráningu skal senda til heilbrigðiseftirlits sem og viðkomandi ábyrgðaraðila sveitarfélags. Því er mikilvægt að fylla út þar til gert eyðublað vegna óhappa þegar allt er um garð gengið. Áhættumat hefur verið tekið upp á ýmsum stöðum, s.s. á leikskólum, íþróttahúsum og á sund- og baðstöðum og er óhappaskráning sem og skráning slysa mikilvægur hluti matsins. Starfsmenn þurfa að þekkja til óhappaskráningarferils og hvar slík eyðublöð er að finna. 

 Helstu skráningaratriði í kjölfar slyss: 

 • Nafn 
 • Kennitala 
 • Kyn
 • Dagsetning óhapps 
 • Tími óhapps
 • Tegund óhapps
 • Starfsemi, heimilsfang 
 • Lýsing á atviki 
 • Áverkar 
 • Athugasemdir (nánar um aðstæður og atvik) 
 • Tilkynning á slysi (t.d. til foreldra, tryggingafélags, heilbrigðiseftirlits) 
 • Eftirfylgni (t.d. fór heim/læknisþjónusta í fylgd foreldra, kallað á sjúkrabíl, áætlun um úrbætur) 

 Óhappakráningarblöð fyrir leik- og grunnskóla, íþróttahús og sund- og baðstaði eru hér til afnota en þau má hafa til viðmiðs fyrir annars konar starfsemi. Að auki er skráningablað fyrir óhöpp sem verða á öðrum stöðum.