Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Hreint hefur fengið vottun Norræna umhverfismerkisins Svansins fyrir ræstingarþjónustu. Strangar kröfur Svansins tryggja að fyrirtækið er í fremstu röð hvað varðar lágmörkun neikvæðra umhverfis- og heilsuáhrifa starfseminnar.

Aðstoðarmaður umhverfisráðherra veitti leyfið föstudaginn 25. júní, klukkan 11:00 á aðalskrifstofu fyrirtækisins að Auðbrekku 8 í Kópavogi. „Það er okkur hjá Umhverfisráðuneytinu gleðiefni að sjá að stöðugt fleiri íslensk fyrirtæki bætast í fríðan flokk Svansvottaðra fyrirtækja. Með því að uppfylla kröfur Svansins tryggja fyrirtækin að vörur þeirra og þjónusta lágmarki neikvæð áhrif á umhverfið. Þetta er auðvitað sérstaklega mikilvægt í geira eins og ræstingum þar sem notkun sterkra og skaðlegra efna eru oft hluti starfseminnar. Það má því segja að Svansvottun Hreint færi okkur enn einu skrefinu nær hreinni og heilnæmari heimi og því ber sannarlega að fagna.“ segir Svandís Svavarsdóttir, umhverfisráðherra.

Um Hreint
Hreint ehf. er íslenskt fyrirtæki sem var stofnað 12. desember 1983 og er eitt elsta og stærsta ræstingaþjónustufyrirtæki landsins. Fyrirtækið sérhæfir sig í að þjóna fyrirtækjum og stofnunum með reglulegri ræstingu og tengdri þjónustu. Starfssvæði þess er höfuðborgarsvæðið, Akureyri, Akranes, Hveragerði og Selfoss. Hreint er meðal 300 stærstu fyrirtækja landsins en á síðustu 8 árum hefur fyrirtækið vaxið 8 sinnum að veltu og er nú annað stærsta fyrirtækið á þessu sviði hérlendis. Starfsmenn eru um 130 en þar af starfa 115 við ræstingar. Framkvæmdastjóri Hreint Ari Þórðarson segir: „Í öllu okkar starfi leggjum við áherslu á gildin okkar sem eru; frumkvæði, samvinna, traust og fyrirmynd. Frá formlegri vottun Svansins hefst nýr kafli í sögu og þróun Hreint enda um tímamót að ræða. Sem fyrirtæki teljum við að Svanurinn er sé mjög mikilvægt skref til frekari gæðaaukningar á mörgu í starfseminni, aukinni umhverfisvernd, vexti og aukinni arðsemi rekstrarins.”

Kröfur Svansins fyrir ræstiþjónustur

  • Strangar kröfur um efnanotkun. Að minnsta kosti 50% hreinsiefna verða að vera umhverfismerkt, bann við notkun efna sem eru skaðleg umhverfinu og heilsu fólks. Heildarnotkun efna er lágmörkuð með réttri skömmtun.
  • Mengun vegna flutninga fyrirtækisins er lágmörkuð með kröfu um nýlegan bílaflota sem uppfyllir kröfur um útblástur.
  • Lögð er áhersla á að lágmarka notkun plastpoka, flokka úrgang og velja umhverfismerktar vörur í innkaupum.
  • Gæði ræstingar eru tryggð með reglulegri þjálfun og fræðslu starfsmanna ásamt ferlum til að fylgjast með gæðum þjónustunnar.

Norræna umhverfismerkið

Svanurinn Svanurinn er opinbert umhverfismerki Norðurlandanna sem byggist á óháðri vottun og viðmiðum sem taka tillit til alls lífsferils vöru og þjónustu. Tilgangur Svansins er að ýta undir sjálfbæra þróun samfélagsins svo að komandi kynslóðir hafi jafna möguleika og við til að mæta þörfum sínum. Alls er hægt að votta 65 mismunandi vöru- og þjónustuflokka. Á íslandi eru átta fyrirtæki með Svansvottun og verður Hreint því hið níunda. Önnur fjórtán fyrirtæki eru með umsóknir í vinnslu.