Umhverfistofnun - Logo

Skotvopnanámskeið

Umhverfisstofnun annast framkvæmd skotvopnanámskeiða og prófa samkvæmt samningi við Ríkislögreglustjóra. 

Hafa skal í huga að enginn má eignast eða nota skotvopn nema að fengnu skotvopnaleyfi. Jafnframt má enginn fara á veiðar nema hafa gilt skotvopnaleyfi og hafa meðferðis gilt veiðikort.

Skilyrði fyrir veitingu skotvopnaleyfis 

 1. Að hafa náð 20 ára aldri og hafa ekki verið sviptur sjálfræði.
 2. Að hafa ekki gerst brotlegur við ákvæði almennra hegningarlaga, áfengislaga, laga um ávana- og fíkniefni, vopnalaga eða laga um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.
 3. Að hafa nægilega kunnáttu til þess að fara með skotvopn, vera andlega heilbrigður og vera að öðru leyti hæfur til þess að fara með og eiga skotvopn.

Ef lögreglustjóri telur, eftir að hafa kannað umsókn og fylgigögn og önnur þau atriði sem hann telur nauðsynleg, að til greina komi að veita umbeðið leyfi skal umsækjandi sækja námskeið í notkun og meðferð skotvopna og standast próf að námskeiði loknu. 

Ef upp koma vafamál er tengast skilyrðum eða fylgigögnum þarf viðkomandi að hafa samband við lögregluna.

Nauðsynlegur undirbúningur fyrir námskeið

Nemandi þarf að hefja undirbúning a.m.k. tveimur vikum fyrir námskeið.

 1. Skrá sig á námskeið. Sjá næstu námskeið.
 2. Millifæra námskeiðsgjöldin strax við skráningu. Sjá námskeiðsgjöld.
 3. Sækja um læknisvottorð.
 4. Sækja um sakavottorð til viðkomandi sýslumanns.
 5. Skila gögnum til lögreglu þar sem umsækjanda hefur lögheimili*. Muna eftir eyðublaðinu með undirskrift tveggja meðmælenda. Þeir þurfa ekki endilega að hafa sjálfir skotvopnaleyfi, en þurfa að vera orðnir tvítugir. Lögreglunemum ber að skila inn þessu eyðublaði. Ef viðkomandi umsækjenda er hafnað af lögreglu er hægt að óska eftir endurgreiðslu á námskeiðsgjöldum.
 6. Fyrir veiðikortanámskeiðið: Lesa bókina Veiðar á villtum fuglum og spendýrum e. Einar Guðmann.
 7. Fyrir skotvopnanámskeiðið: Lesa Skotvopnabókina e. Einar Guðmann.
 8. Hvatt er til þess að taka æfingatíma á viðurkenndum skotvelli með leiðsögn frá aðila viðkomandi skotfélags.

Verði skráningar á námskeið fleiri en sætafjöldi ganga þeir fyrir sem ganga fyrstir frá greiðslu námskeiðsgjalda og skila gögnum til lögreglu. 

*Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eiga að skila gögnum inn til Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, Krókhálsi 5B. II hæð, 110 Reykjavík.

Fyrirkomulag skotvopnanámskeiða

Umhverfisstofnun heldur skotvopnanámskeið sem að jafnaði standa yfir 3 daga. 

Bóklegi hluti námskeiðsins fer að jafnaði fram á tveimur kvöldum, 4 klst í senn. Oft á  fimmtudags og föstudagskvöldum frá kl. 18.00-22.00. Seinna kvöldið endar á skriflegu prófi. 

Þriðja daginn sækja nemendur verklega þjálfun á skotsvæði þar sem þeir fá undirstöðuþjálfun í meðferð skotvopna. 

Dagur 1 - bókleg kennsla: 

 • Skotvopn og skotfæri. 
 • Öryggi og meðhöndlun.
 • Skotfimi og eiginleikar skotfæra.

Dagur 2 - bókleg kennsla og próf:

 • Vopnalöggjöfin.
 • Landréttur.
 • Skriflegt próf. 

Dagur 3 - verkleg þjálfun:

 • Verkleg undirstöðuþjálfun á skotsvæði. 
 • Yfirleitt fer verkleg þjálfun fram beint í framhaldi af bóklega hlutanum eða daginn eftir. Nánari upplýsingar veittar á námskeiðinu.
 • Framkvæmd verklega hlutans er á ábyrgð tilgreinds skotfélags.
 • Nánar um verklega þjálfun.

Skriflegt próf

Skriflegt próf er tekið í lok fyrirlestra bóklega hlutans. Fullnægjandi árangur á prófinu er 75% rétt svör. 

Mælt er með að nemendur lesi Skotvopnabókina eftir Einar Guðmann áður en námskeiðið hefst.