Umhverfistofnun - Logo

Lundey í Kollafirði

Umhverfisstofnun, Reykjavíkurborg og Ríkiseignir hafa undanfarið unnið að undirbúningi friðlýsingu Lundeyjar í Kollafirði og er tillagan hér með auglýst til kynningar. 
Í tillögunni er lagt til að öll landtaka á sjó verði óheimil á meðan varptíma fugla stendur yfir, frá 20. maí til 20. ágúst, nema með leyfi Umhverfisstofnunar. Þá er lagt til að hámarkshraði vélknúinna farartækja á sjó innan friðlandsins verði 4 sjómílur. Lagt er til að umferð vatnatækja, s.s. sjókatta og seglbretta verði óheimil innan marka friðlandsins á meðan varptíma stendur. Siglingar smábáta, svo sem vegna útsýniferða, eru heimilar allt árið. Að öðru leyti hefur friðlýsingin ekki áhrif á hefðbundnar siglingaleiðir. 

Tillaga að friðlýsingarmörkum miðast við hnitsett mörk skv. hnitaskrá og birt eru á korti. Eru mörkin þau sömu og auglýst voru opinberlega þann 29. maí sl.

Frestur til að skila athugasemdum við tillögu Umhverfisstofnunar, Reykjavíkurborgar og landeiganda er til og með 20. nóvember 2020. Athugasemdum má skila á heimasíðu Umhverfisstofnunar, með tölvupósti á netfangið ust@ust.is eða senda með pósti til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík.

Mörk friðlýsta svæðisins miðast við hnitsett mörk skv. korti

Frekari upplýsingar veita Aron Geir Eggertsson, arongeir@ust.is  og Hildur Vésteinsdóttir, Hildurv@umhverfisstofnun.is með tölvupósti eða í síma 591-2000.

Tengd skjöl:

Tillaga að friðlýsingarskilmálum
Lundey - hnitaskrá

Upplýsingar

Skrár