Umhverfistofnun - Logo

Vatnasvið Jökulfalls og Hvítár, rammaáætlun

Þann 10. september 2018 lagði Umhverfisstofnun fram til kynningar tillögu að friðlýsingu vatnasviðs Jökulfalls og Hvítár í Árnessýslu: 32 Gýgjarfossvirkjun og 33 Bláfellsvirkjun á grundvelli flokkunar svæðisins í verndarflokk verndar- og orkunýtingaráætlunar, sbr. ályktun Alþingis nr. 13/141, frá 14. janúar 2013.

Lögð var fram tillaga að auglýsingu um friðlýsingu svæðisins og kort þar sem tillaga að mörkum svæðisins var dregin upp.

Tillagan byggir á 53. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013. 

Frestur til að skila athugasemdum var til og með 14. desember 2018. 

Umhverfisstofnun hefur nú tekið saman umsögn um framkomnar athugasemdir við tillöguna og vísað tillögu að friðlýsingarskilmálum til ráðherra skv. 2. mgr. 39. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013.

Greinargerð Umhverfisstofnunar um framkomnar athugasemdir
Tillaga Umhverfisstofnunar að auglýsingu svæðisins