Umhverfistofnun - Logo

Landvarðanámskeið 2020

Landvarðarnámskeið Umhverfisstofnunar verður haldið í lok janúar og febrúar 2020.  Kristín Ósk Jónasdóttir, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, sér um námskeiðið, undirbúning o.fl. ásamt kennurum sem koma að helstu þáttum námskeiðsins.  Námskeiðið spannar 110 kennslustundir sem raðast niður á 4 vikur. Það hefst 30. janúar og lýkur 23. febrúar.

Nemendur sem ljúka landvarðarnámskeiði ganga fyrir um landvarðastörf í þjóðgörðum og öðrum friðlýstum svæðum. Umhverfisstofnun hefur yfirumsjón með námskeiðinu en kennarar koma jafnframt frá öðrum þjóðgörðum, Minjastofnun og víðar að.

Markmið: 
Markmið námskeiðsins er að tryggja framboð af hæfum landvörðum til starfa á friðlýstum svæðum. Kennt er samkvæmt námskrá Umhverfisstofnunar og reglugerðar um landverði, nr. 190/2019.

Starf að námi loknu
Allmargir landverðir eru ráðnir til starfa á friðlýstum svæðum ár hvert. Þeir sem ljúka landvarðarnámskeiði öðlast rétt til að starfa sem landverðir og ganga þeir að öllu jafna fyrir við ráðningar í störf landvarða. Eftirspurn eftir landvörðum og framboð reyndra landvarða ræður mestu um hve margir nýútskrifaðir fá vinnu. Námskeiðið er því ekki trygging þess að hljóta vinnu á friðlýstum svæðum, en möguleikarnir eru mun meiri.

Kennsla, stundaskrá: 
Námskeiðið er kennt milli  kl. 17:00 og 22:00, fimmtudaga og föstudaga og fjórar helgar milli klukkan 09:00 og 17:00.  Helmingur námskeiðsins (lota 1 og 3) er einnig í boðið í fjarnámi. Fjögurra daga vettvangs- og verkefnaferð er farin í þjóðgarðinn Snæfellsjökull dagana 5. – 9. febrúar. Fjarnemar hafa skyldumætingu í vettvangs- og verkefnaferðina sem og lokahelgina.

Staðsetning námskeiðs:
Námskeiðið verður haldið í skátaheimili Mosverja, að Álafossvegi 18, Mosfellsbæ.  Námsvefur verður settur upp þar sem nemendur geta nálgast ítarefni og fyrirlestra fyrir fjarnema (streymi).

Nemendur:
Nemendum af öllu landinu gefst kostur á að taka þátt.  Lágmarksfjöldi þátttakenda til að námskeið verði haldið er 25 og hámarksfjöldi 35. Fólk með áhuga á útivist, náttúru og náttúruvernd er hvatt til að sækja um á námskeiðið. Mikilvægt er að landverðir búi að góðri samskiptahæfni og hafi ánægju af að vinna með fólki.

Námskeiðsgjöld:
Námskeiðsgjöld eru 155.000 kr og standa undir öllum kostnaði við námskeiðið. Námskeiðsgjald skal greiða eða semja um greiðslu þess áður en námskeiðið hefst.  Innifalið í námskeiðsgjaldi eru kennsla, kennslugögn og vettvangsferðir. Einnig fæðis- og gistikostnaður vegna verkefnaferðarinnar.  Boðið er uppá kaffi og te á námskeiðsstað. Námskeiðið er styrkhæft hjá mörgum starfsmenntunarsjóðum.

Leiðbeinendur, val og reynsla:
Leiðbeinendur eru reynslumiklir starfsmenn og landverðir jafnt Umhverfisstofnunar sem annarra stofnana. Lögð er áhersla á leiðbeinendur með víðtæka reynslu og þekkingu á starfsemi verndarsvæða og störfum landvarða.  Margir þeirra hafa kennt árum saman á landvarðarnámskeiðum. 

Mat á frammistöðu nemenda:
Nemendur taka þátt í öllum hópverkefnum sem lögð verða fyrir.  Fjarnemar leysa sérverkefni í þeim námskeiðum sem lenda utan staðarlota. Sama gildir um staðarnema ef þeir mæta ekki.  Einnig skulu nemendur leysa önnur verkefni sem kennarar leggja fyrir.  Heimavinna er í formi lesturs á ítarefni sem lagt verður fyrir, einstaklingsverkefna o.fl.  Mat verður lagt á frammistöðu nemenda á námskeiðinu. Standast þarf mat til að útskrifast.

Nánari upplýsingar um námskeiðið og skráning
Nánari upplýsingar um námskeiðið gefur Kristín Ósk Jónasdóttir í síma 591 2000 eða á netfanginu kristinosk@ust.is

Hægt verður að sækja um þátttöku á námskeiðinu hér þegar opnað verður fyrir umsóknir klukkan 20:00 þann 2. janúar 2020. Hámarksfjöldi nemenda á landvarðarnámskeiði eru 35. Skráð er á námskeiðið eftir röð umsókna. Lágmarksfjöldi nemenda er 25 og fellur námskeiðið niður ef tilskilinn fjöldi næst ekki. Skráningafrestur er til  15. janúar 2020.

Dagskrá landvarðarnámskeiðsins

Megin umfjöllunarefni námskeiðsins er: Landverðir, helstu störf

  • Náttúruvernd og stjórnsýsla náttúruverndarmála
  • Verðmæti friðlýstra svæða, náttúra, menning og saga
  • Gestir friðlýstra svæða
  • Mannleg samskipti
  • Náttúrutúlkun, fræðsla á friðlýstum svæðum, bóklegt og verklegar æfingar 
  • Náttúruvernd, verkfærin okkar
  • Vinnustaður landvarða
  • Öryggisfræðsla

 Landvarðanámskeið 2020

Dags.
Vikudagur
Lota
Kennslutími
30. janúar
Fimmtudagur
Stað/fjar

17:00 – 22:00

31. janúar
Föstudagur
Stað/fjar

17:00 – 22:00

1. febrúar
Laugardagur
Stað/fjar

9:00 – 17:00

2. febrúar
Sunnudagur
Stað/fjar

9:00 – 17:00

5. febrúar
Miðvikudagur
Stað/skyldumæting

16:00 – 22:00

6. febrúar
Fimmtudagur 
Stað/skyldumæting

9:00 – 21:00

7. febrúar
Föstudagur 
Stað/skyldumæting

9:00 – 21:00

8. febrúar
Laugardagur
Stað/skyldumæting

9:00 – 21:00

9. febrúar
Sunnudagur
Stað/skyldumæting

9:00 – 16:00

13. febrúar
Fimmtudagur
Stað/fjar

17:00 – 22:00

14. febrúar
Föstudagur
Stað/fjar

17:00 – 22:00

15. febrúar
Laugardagur
Stað/fjar

9:00 – 17:00

16. febrúar
Sunnudagur 
Stað/fjar

9:00 – 17:00

20. febrúar
Fimmtudagur 
Stað/skyldumæting

17:00 – 22:00

21. febrúar
Föstudagur 
Stað/skyldumæting

17:00 – 22:00

22. febrúar
Laugardagur 
Stað/skyldumæting

9:00 – 17:00

23. febrúar
Sunnudagur 
Stað/skyldumæting

9:00 – 17:00

Námskeiðið er boðið í fjarnámi en skyldumæting er í vettvangs- og verkefnaferð 6. til 10. febrúar og lokalotuna.