Umhverfistofnun - Logo

Geysir

Drög að stjórnunar- og verndaráætlun Geysis í kynningu

Geysissvæðið var friðlýst sem náttúruvætti þann 17. júní árið 2020 í samræmi við lög um náttúruvernd nr. 60/2013. Markmið friðlýsingar svæðisins sem náttúruvættis er að stuðla að varðveislu sérstæðra jarðmyndana, hvera, örvera og sérstæðs gróðurs á hverasvæðinu sem er einstakur á lands- og heimsmælikvarða. Hið friðlýsta svæði er 1,2 km² að stærð.

Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Geysi er ætlað að vera stefnumótandi skjal, unnið í samvinnu við rétthafa lands og sveitarfélag og er hugsað sem stjórntæki til að móta framtíðarsýn svæðisins. Markmiðið með gerð hennar er að leggja fram stefnu um verndun Geysis og hvernig viðhalda skuli verndargildi svæðisins þannig að sem mest sátt ríki um. Í áætluninni er lögð fram stefnumótun til 10 ára, ásamt aðgerðaáætlun. 

Frestur til að skila inn athugasemdum er til og með 6. ágúst 2021. 

Nánari upplýsingar veita Þórdís Björt Sigþórsdóttir, thordis.sigthorsdottir@umhverfisstofnun.is og Valdimar Kristjánsson 
valdimar.kristjansson@umhverfisstofnun.is eða í síma 591-2000.

Tengd skjöl
Aðgerðaráætlun, drög
Stjórnunar- og verndaráætlun, drög

Senda ábendingu

Upplýsingar

Skrár