Umhverfistofnun - Logo

Hrútey í Blöndu

Undanfarið hefur samstarfshópur unnið að gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Hrútey í Blöndu. Tillaga að áætluninni hefur nú verið lögð fram til kynningar á heimasíðu Umhverfisstofnunar, sjá hér:

Stjórnunar- og verndaráætlun, tillaga
Aðgerðaáætlun til þriggja ára

Fólkvangurinn í Hrútey í Blöndu var friðlýstur árið 1975 með auglýsingu nr. 521/1975. Stærð fólkvangsins er 10,7 ha. Hrútey er klettaeyja í miðri Blöndu þar sem áin rennur í gegnum Blönduósbæ og afmarkast fólkvangurinn af ánni. Í eynni er gróskumikill gróður, bæði trjágróður og blómplöntur en eyjan hefur verið friðuð fyrir búfé og skógrækt stunduð frá því fyrir miðja 20. öld. Fuglalíf er auðugt og gæsir algengar. Hrútey er vinsæl til útivistar.

Markmiðið með friðlýsingunni er að tryggja gangandi fólki frjálsa ferð um eyna og jafnframt að vernda jarðmyndanir, gróður og dýralíf svæðisins. 

Stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Hrútey er ætlað að vera stefnumótandi skjal, unnið í samvinnu við fulltrúa sveitarfélags og hagsmunaaðila og er hugsað sem stjórntæki til að móta framtíðarsýn svæðisins. Markmiðið með gerð hennar er að leggja fram stefnu um verndun náttúruvættisins og hvernig viðhalda skuli verndargildi svæðisins þannig að sem mest sátt ríki um. Í áætluninni er lögð fram stefnumótum til 10 ára, ásamt aðgerðaáætlun til þriggja ára. 

Eins og áður segir liggja drög að áætluninni nú frammi til kynningar og er öllum frjálst að koma á framfæri athugasemdum og ábendingum vegna hennar. Frestur til að skila inn ábendingum og athugasemdum varðandi tillöguna er til og með 15. ágúst 2022.

Hægt er að skila inn ábendingum og athugasemdum hér að neðan eða senda póst til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík. 

Nánari upplýsingar veita Guðbjörg Gunnarsdóttir, gudbjorg@ust.is, og Kristín Ósk Jónasdóttir, kristin.jonasdottir@umhverfisstofnun.is,  eða í síma 591-2000.