Umhverfistofnun - Logo

Rio Tinto, Straumsvík

Starfsleyfi þetta gildir fyrir Rio Tinto á Íslandi h.f., kt. 680466-0179, til framleiðslu áls í álveri ISAL í Straumsvík.

Helstu umhverfiskröfur

Upplýsingar um kröfur og eftirlit eru að finna í starfsleyfinu.

Eftirlitsskýrslur   

Áætlanir

Eftirfylgni frávika

Vottun

Ársfjórðungsskýrslur

Umhverfisvöktun

Grænt bókhald

Útstreymisbókhald