Plöntuverndarvörur á markaði 2018

Tilgangur og markmið:

  • Að ganga úr skugga um að plöntuverndarvörur sem eftirlitsþegi setur á markað séu með markaðsleyfi í gildi.
  • Að athuga hvort merkingar umbúða séu í samræmi við gildandi reglur þar um.

 

Framkvæmd og helstu niðurstöður:

 

Farið var í eftirlit þann 18. maí 2018 hjá fyrirtækjum sem setja plöntuverndarvörur á markað. Úrtakið í eftirlitinu náði til 49 mismunandi plöntuverndarvara í heild. Allar plöntuverndarvörur sem fundust í sölu hjá fyrirtækjunum voru kannaðar með tilliti til markaðsleyfa, sbr. reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur og merkinga á umbúðum varanna sbr. reglugerð nr 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna eða efnablandna, reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur og reglugerð nr. 1002/2014 um gagnkvæma viðurkenningu á tilteknum markaðsleyfum fyrir plöntuverndarvörum.

 

Eftirfarandi eftirlitsþegar féllu undir umfang verkefnisins:

 

 

Fyrirtæki:

Starfsemi:

Samhentir Kassagerð ehf.

Innflutningur, heildsala

Garðheimar Gróðurvörur ehf.

Innflutningur, heildsala, smásala

Kemi ehf.

Innflutningur, heildsala

 

 

Samtals voru skoðaðar 62 plöntuverndarvörum í eftirlitinu og þar af reyndust 25 vörur vera með eitt eða fleiri frávik þannig að tíðni frávika var um 40%. Gerðar voru kröfur um úrbætur vegna ófullnægjandi merkinga á þessum 25 vörum og hafa fyrirtækin brugðist við þeim og fullnægjandi hátt. Allar plöntuverndarvörurnar sem skoðaðar voru í eftirlitinu reyndust vera með leyfi til að vera á markaði.