Hlutverk og verkefni

Hlutverk umhverfisstofnunar er að þjónusta fólk og náttúru í þágu umhverfisverndar.

Helstu verkefni:

  • Umsjón friðlýstra svæða (annarra en Vatnajökulsþjóðgarðs og Þingvallaþjóðgarðs).
  • Stjórnun veiða á villtum fuglum og villtum spendýrum og lífríkisvernd.
  • Losunarbókhald Íslands vegna skuldbindinga í loftslagsmálum.
  • Mengunarvarnir – útgáfu leyfa og eftirlit.
  • Umsagnir vegna mats á umhverfisáhrifum og skipulags.
  • Efnamál – vernd heilsu og umhverfis.
  • Innleiðingu hringrásarhagkerfis og græns lífsstíls.
  • Stjórnun vatnamála.
  • Viðbragð í bráðamengun hafsins.
  • Hollustuhættir.