Eftirlit með viðarvarnarefnum

Tilgangur og markmið:

 • Að ganga úr skugga um að viðarvarnarefni á markaði séu með markaðsleyfi.
 • Að athuga hvort merkingar séu í samræmi við gildandi reglur.
 • Að kanna hvort öryggisblöð séu aðgengileg fyrir þá sem nota vörurnar í atvinnuskyni.

Framkvæmd og helstu niðurstöður:

Starfsmenn Umhverfisstofnunar fóru í eftirlit í 17 fyrirtækjum og í ljós kom að 10 þeirra markaðssettu viðarvarnarefni. Í úrtaki voru fyrirtæki sem eru framarlega í aðfangakeðjunni og hafa mikla markaðshlutdeild. Miðað við gögn sem stofnunin hefur undir höndum um innflutning á viðarvarnarefnum, má ætla að fyrirtækin sem voru í úrtakinu séu samanlagt með um eða yfir 90% markaðshlutdeild hér á landi.

Eftirlitsþegar í eftirliti með viðarvarnarefnum á markaði í maí 2014.

 • Bauhaus
 • BYKO
 • Flügger ehf.
 • Húsasmiðjan ehf.
 • K. Richter hf
 • Málningarverslun Íslands ehf.
 • Múrbúðin
 • Sérefni ehf.
 • Slippfélagið ehf.
 • Verkfæralagerinn ehf.

Í eftirlitinu kom í ljós að 12 viðarvarnarefni voru markaðssett án markaðsleyfis. Af þeim féllu 4 vörutegundir ekki undir vöruflokk 8, viðarvarnarefni.

Í kjölfarið voru 6 vörur fjarlægðar af markaði, eitt fyrirtæki fékk frest til að fjarlægja 2 vörur af markaði og sækja um markaðsleyfi fyrir þær vörur.

 • Frávik skráð fyrir 12 vörur (án markaðsleyfis)
 • 4 af þeim vörum reyndust ekki flokkast sem viðarvarnarefni
 • 6 vörur hafa verið fjarlægðar af markaði.
 • Eitt fyrirtæki hefur fengið frest til að sækja um markaðsleyfi fyrir 2 vörur.

Eftirlitsþegum voru sendar eftirlitsskýrslur ásamt bréfi þann 13. júní 2014 og þeim fyrirtækjum, þar sem ekki komu fram frávik, var jafnframt tilkynnt um málslok. Þegar um var að ræða frávik var eftirlitsþega veittur frestur til 31. júlí 2014 til að gera athugasemdir við eftirlitið og bregðast við frávikum.

Öll fyrirtækin hafa brugðist við tilmælum Umhverfisstofnunar.