Umhverfistofnun - Logo

Notendaleyfi fyrir útrýmingarefnum

 1. Hvaða reglur gilda um meðferð útrýmingarefna og notendaleyfi?
  Um meðferð útrýmingarefna og notendaleyfi gilda efnalög nr. 61/2013 og reglugerð nr. 677/2021 um meðferð plöntuverndarvara og útrýmingarefna.
   
 2. Hvað eru meindýr?
  Samkvæmt reglugerð nr. 677/2021 eru meindýr skilgreind sem rottur og mýs, skordýr og aðrir hryggleysingjar, sem valda tjóni eða umtalsverðum óhreinindum í eða við híbýli manna, í gripahúsum, farartækjum, vöruskemmum o.s.frv. Refur, minkur, kanína og vargfugl eru ekki skilgreind sem meindýr og því ná ákvæði þessarar reglugerðar ekki til þeirra.
   
 3. Hvað er notendaleyfi fyrir útrýmingarefnum?
  Notendaleyfi er leyfi sem veitir nafngreindum einstaklingi heimild til þess að kaupa og nota í atvinnuskyni útrýmingarefni til eyðingar meindýra. Umhverfisstofnun sér um að gefa út slík leyfi.
   
 4. Hvað þarf að gera til að sækja um notendaleyfi?
  Til þess að einstaklingur geti sótt um notendaleyfi þurfa eftirfarandi skilyrði að vera uppfyllt:
  1. Að umsækjandi hafi lokið námi eða námskeiði þar sem fjallað er um meðferð útrýmingarefna. Umsækjandi skal hafa staðist próf sem sýnir fram á þekkingu hans.
  2. Að Vinnueftirlit ríkisins hafi staðfest að umsækjandi hafi yfir að ráða aðstöðu og búnaði sem staðist hefur skoðun og er nauðsynlegur til þess að tryggja örugga og rétta meðferð á útrýmingarefnum.
  3. Að umsækjandi sé eldri en 18 ára.
 5. Hvenær eru námskeið um meðferð útrýmingarefna haldin?
  Landbúnaðarháskóli Íslands hefur séð um að halda námskeið um meðferð plöntuverndarvara og útrýmingarefna. Að jafnaði hafa námskeiðin verið haldin annaðhvert ár en það fer þó eftir eftirspurn. Best er að hafa samband við Landbúnaðarháskóla Íslands í síma 433-5000 eða með tölvupósti endurmenntun@lbhi.is til að fá upplýsingar um næstkomandi námskeið og skráningar á þau.
   
 6. Hvernig er sótt um notendaleyfi?
  Hægt er að sækja um notendaleyfi rafrænt í gegnum Þjónustugátt – Mínar síður á heimasíðu Umhverfisstofnunar. Umsækjendur skrá sig inn í Þjóunstugátt með íslykli eða rafrænum skilríkjum. Umsókn um notendaleyfi fyrir útrýmingarefnum er fyllt út og fylgiskjöl einnig sett inn í umsóknina.
   
 7. Hvað gilda notendaleyfin lengi?
  Gildistími notendaleyfa eru 8 ár. Framlengja má notendaleyfi í allt að 2 ár.
   
 8. Hvað þarf að gera til að endurnýja notendaleyfið mitt?
  Fyrir 1. janúar 2022 þarf eftirfarandi skilyrði að vera uppfyllt fyrir endurnýjun á notendaleyfi:
  • Að Vinnueftirlitið hafi staðfest að umsækjandi hafi yfir að ráða aðstöðu og búnað sem staðist hefur skoðun og er nauðsynlegur til þess að tryggja örugga og rétta meðferð á þeim vörum sem sótt er um.
    
   Eftir 1. janúar 2022 þurfa eftirfarandi skilyrði að vera uppfyllt fyrir endurnýjun á notendaleyfi:
  • Að umsækjandi hafi lokið námi eða námskeiði um meðferð útrýmingarefna, svo og um lög og reglur sem á því sviði gilda. Umsækjandi skal hafa staðist próf sem sýnir fram á viðhald þekkingar hans.
  • Að Vinnueftirlitið hafi staðfest að umsækjandi hafi yfir að ráða aðstöðu og búnað sem staðist hefur skoðun og er nauðsynlegur til þess að tryggja örugga og rétta meðferð á þeim vörum sem sótt er um.
    
   Sótt er um endurnýjun á notendaleyfi í gegnum Þjónustugátt – Mínar síður á heimasíðu Umhverfisstofnunar.
    
 9. Hvað þarf að gera til þess að mega starfa við eyðingu meindýra?
  Einstaklingur sem starfar í atvinnuskyni við eyðingu meindýra þarf að vera með gilt notendaleyfi fyrir útrýmingarefnum. Auk þess skulu aðilar sem stunda eyðingu meindýra í atvinnuskyni hafa gilt starfsleyfi sem gefið er út af heilbrigðisnefnd í viðkomandi sveitarfélagi.
   
 10. Hvar er hægt að sjá hvaða aðilar eru með notendaleyfi í gildi?
  Á heimasíðu Umhverfisstofnunar má finna lista yfir einstaklinga sem eru með notendaleyfi í gildi. Listann má finna hér.