Umhverfistofnun - Logo

Landvarðanámskeið

Landvarðarnámskeið Umhverfisstofnunar verður haldið í febrúar 2021. Starfsmenn stofnunarinnar hafa endurskipulagt námskeiðið með það að markmiði að geta kennt það óháð aðstæðum í samfélaginu. Námskeiðið í ár verður allt kennt í fjarnámi. Skráning er á Gagnagátt Umhverfisstofnunar, með Íslykli eða rafrænum skilríkjum.

Kristín Ósk Jónasdóttir, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun, sér um námskeiðið, undirbúning o.fl. ásamt kennurum sem koma að helstu þáttum námskeiðsins. Námskeiðið spannar 110 kennslustundir sem raðast niður á 4 vikur á tímabilinu 4. til  28. febrúar. Nemendur sem ljúka landvarðarnámskeiði ganga fyrir um landvarðastörf í þjóðgörðum og á öðrum friðlýstum svæðum. Umhverfisstofnun hefur yfirumsjón með námskeiðinu en kennarar koma jafnframt frá öðrum þjóðgörðum og víðar að.

Markmið: 

Markmið námskeiðsins er að tryggja framboð af hæfum landvörðum til starfa á friðlýstum svæðum. Kennt er samkvæmt námskrá Umhverfisstofnunar og reglugerðar um landverði, nr. 190/2019.

Starf að námi loknu

Allmargir landverðir eru ráðnir til starfa á friðlýstum svæðum ár hvert. Þeir sem ljúka landvarðarnámskeiði öðlast rétt til að starfa sem landverðir og ganga þeir að öllu jafna fyrir við ráðningar í störf landvarða. Eftirspurn eftir landvörðum og framboð reyndra landvarða ræður mestu um hve margir nýútskrifaðir fá vinnu. Námskeiðið er því ekki trygging þess að hljóta vinnu á friðlýstum svæðum, en möguleikarnir eru mun meiri.

Kennsla, stundaskrá 

Kennslustundir

Námskeiðið verður kennt milli kl. 17:00 og 21:00, fimmtudaga og föstudaga og fjórar helgar milli klukkan 09:00 og 14:00. Nemendur skulu þó gera ráð fyrir nokkurri heimavinnu eftir að kennslu lýkur dag hvern. Námskeiðið verður að öllu leyti kennt í fjarnámi ef frá er talinn einn námsþáttur sem verður kenndur og metinn í litlum hópum, vítt og breitt um landið, í nánd við heimili þátttakenda.

Staðsetning námskeiðs

Námskeiðið mun allt fara fram á Teams. Þar munu fyrirlestrar, vinnustofur og umræður fara fram en jafnframt munu öll námsgögn verða þar að finna.

Námskeiðið byggir á fyrirlestrum á vef, ásamt umræðum í litlum hópum og heimaverkefnum. Heimaverkefni geta verið allt frá 15 mín og upp í nokkra klukkutíma í vinnslu.

Nemendur:

Nemendum af öllu landinu gefst kostur á að taka þátt. Lágmarksfjöldi þátttakenda til að námskeið verði haldið er 25 og hámarksfjöldi 32. Fólk með áhuga á útivist, náttúru og náttúruvernd er hvatt til að sækja um á námskeiðið. Mikilvægt er að landverðir búi að góðri samskiptahæfni og hafi ánægju af að vinna með fólki.

Námskeiðsgjöld

Námskeiðsgjöld í ár eru 116.250 kr. Það er 25% ódýrara en verið hefur, sökum þess að ekki verður farið í neinar vettvangsferðir. Námskeiðsgjald skal greiða eða semja um greiðslu þess áður en námskeiðið hefst. Námskeiðið er styrkhæft hjá mörgum starfsmenntunarsjóðum.

Leiðbeinendur, val og reynsla

Leiðbeinendur eru reynslumiklir starfsmenn og landverðir, jafnt Umhverfisstofnunar sem annarra stofnana. Lögð er áhersla á leiðbeinendur með víðtæka reynslu og þekkingu á starfsemi verndarsvæða og störfum landvarða. Margir þeirra hafa kennt árum saman á landvarðarnámskeiðum.

Mat á frammistöðu nemenda

Nemendur taka þátt í öllum hópverkefnum sem lögð verða fyrir. Þar með töldum umræðuverkefnum. Jafnframt skila allir nemendur vinnubók með öllum þeim verkefnum sem verða lögð fyrir á námskeiðinu. Standast þarf mat til að útskrifast.

Nánari upplýsingar um námskeiðið og skráning

Nánari upplýsingar um námskeiðið gefur Kristín Ósk Jónasdóttir í síma 591 2000 eða á netfanginu kristinosk@ust.is  

Opnað verður fyrir umsóknir 4. janúar  2021. Hámarksfjöldi nemenda á landvarðarnámskeiði eru 32. Skráð er á námskeiðið eftir röð umsókna. Lágmarksfjöldi nemenda er 25 og fellur námskeiðið niður ef tilskilinn fjöldi næst ekki. Skráningafrestur er til 11. janúar 2021.

Dagskrá landvarðarnámskeiðsins

Megin umfjöllunarefni námskeiðsins er: 

  • Landverðir, helstu störf
  • Náttúruvernd og stjórnsýsla náttúruverndarmála
  • Verðmæti friðlýstra svæða, náttúra, menning og saga
  • Gestir friðlýstra svæða
  • Mannleg samskipti
  • Náttúrutúlkun, fræðsla á friðlýstum svæðum, bóklegar og verklegar æfingar
  • Náttúruvernd, verkfærin okkar
  • Vinnustaður landvarða
  • Öryggisfræðsla

Námsskrá landvarðanámskeiðs