Hringrásarhagkerfið

Efling hringrásarhagkerfis og hvata til grænna umskipta

Markmið

 • Mæla árangur í því að draga úr neyslu og auka hringrás auðlinda í samfélaginu
 • Auka notkun á gögnum um hringrásarhagkerfið við ákvörðunartöku stjórnvalda og atvinnulífs
 • Nýta fræðslu til að auðvelda almenningi að velja umhverfisvænni leiðir
 • Auka framboð og eftirspurn umhverfisvottaðra vara og þjónustu

Hvernig fylgjumst við með árangri?

 • Magn matarsóunar
 • Umfang endurnotkunar á Íslandi
 • Magn heimilisúrgangs per íbúa
 • Endurvinnsluhlutfall heimilisúrgangs
 • Magn úrgangs til urðunar
 • Hlutfall sveitarfélaga sem er með samþykkta svæðisáætlun
 • Frávik í skráningum sveitarfélaga á úrgangstölfræði
 • Fjöldi heimsókna á mælaborðið á úrgangur.is
 • Samdráttur í urðun lífræns úrgangs
 • Fjöldi starfsstöðva í Grænum skrefum
 • Fjöldi heimsókna á miðla hringrásarhagkerfis
 • Þekking Íslendinga á Svaninum
 • Fjöldi erinda/viðtala/greina/viðburða
 • Fjöldi Svansvottaðra vara markaðssettar á Íslandi
 • Fjöldi nýrra umsókna um Svansvottun á árinu
 • Fjöldi íbúðaeininga sem sótt hefur verið um
 • Útgefin leyfi á árinu