Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Undanfarið hefur Umhverfisstofnun, ásamt samstarfshópi skipuðum fulltrúum frá sveitarfélaginu Reykhólahreppi, umhverfis- og auðlindaráðuneyti, Ríkiseignum, Minjastofnun Íslands, Framfarafélagi Flateyjar og ábúendum í Flatey, unnið að undirbúningi endurskoðunar á friðlýsingu Flateyjar á Breiðafirði skv.  39. gr. laga nr.  60/2013 um náttúruvernd.

Samkvæmt 2. mgr. sömu greinar skal Umhverfisstofnun gera drög að friðlýsingarskilmálum og leggja fyrir landeigendur og aðra rétthafa lands, viðkomandi sveitarfélög og aðra sem hagsmuna eiga að gæta.

Umhverfisstofnun kynnir hér með tillögu að endurskoðuðum friðlýsingarskilmálum fyrir Flatey á Breiðafirði í ásamt tillögu að mörkum svæðisins.

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna er til og með 7. janúar 2021.

Frekari upplýsingar er að finna hér.

Athugasemdum má skila á heimasíðu Umhverfisstofnunar, með tölvupósti á netfangið ust@ust.is eða með pósti til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík.