Notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörum

Um meðferð plöntuverndarvara og notendaleyfi gilda efnalög nr. 61/2013 og reglugerð nr. 677/2021 um meðferð varnarefna.
Samkvæmt reglugerð nr. 677/2021 snýr notkun plöntuverndarvara í atvinnuskyni að meðferð á hvers kyns plöntuverndarvöru s.s. plöntulyfi, illgresiseyði eða stýriefni í landbúnaði og garðyrkju eða við úðun garða og útivistarsvæða í einka- eða almenningseign, til þess að hefta vöxt, varna sýkingum eða skemmdum í gróðri af völdum hvers kyns lífvera eða til þess að stýra vexti plantna.
Notendaleyfi er leyfi sem veitir nafngreindum einstaklingi heimild til þess að kaupa og nota í atvinnuskyni plöntuverndarvörur í landbúnaði og garðyrkju, þar með talið við garðaúðun. Umhverfisstofnun sér um að gefa út notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörum.
Til þess að einstaklingur geti sótt um notendaleyfi þurfa eftirfarandi skilyrði að vera uppfyllt:
1. Að umsækjandi hafi lokið námi eða námskeiði þar sem fjallað er um meðferð plöntuverndarvara. Umsækjandi skal hafa staðist próf sem sýnir fram á þekkingu hans.
2. Að Vinnueftirlit ríkisins hafi staðfest að umsækjandi hafi yfir að ráða aðstöðu og búnaði sem staðist hefur skoðun og er nauðsynlegur til þess að tryggja örugga og rétta meðferð á þeim vörum sem sótt er um.
3. Að umsækjandi sé eldri en 18 ára.
Landbúnaðarháskóli Íslands hefur séð um að halda námskeið um meðferð plöntuverndarvara og útrýmingarefna. Að jafnaði hafa námskeiðin verið haldin annaðhvert ár en það fer einnig eftir eftirspurn. Best er að hafa samband við Landbúnaðarháskóla Íslands í síma 433-5000 eða með tölvupósti endurmenntun@lbhi.is til að fá upplýsingar um næstkomandi námskeið og skráningar.
Hægt er að sækja um notendaleyfi rafrænt í gegnum Þjónustugátt – Mínar síður á heimasíðu Umhverfisstofnunar. Umsækjendur skrá sig inn í Þjónustugátt með Íslykli eða rafrænum skilríkjum. Umsókn um notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörum er fyllt út í gáttinni og hún tekur jafnframt við nauðsynlegum fylgiskjölunum.
Gildistími notendaleyfa eru 8 ár. Framlengja má notendaleyfi í allt að 2 ár.
Fyrir 1. janúar 2022 þarf eftirfarandi skilyrði að vera uppfyllt fyrir endurnýjun á notendaleyfi:
- Að umsækjandi hafi lokið námi eða námskeiði þar sem fjallað er um meðferð plöntuverndarvara, svo og um lög og reglur sem á því sviði gilda. Umsækjandi skal hafa staðist próf sem sýnir fram á viðhald þekkingar hans.
- Að Vinnueftirlitið hafi staðfest að umsækjandi hafi yfir að ráða aðstöðu og búnað sem staðist hefur skoðun og er nauðsynlegur til þess að tryggja örugga og rétta meðferð á þeim vörum sem sótt er um.

Sótt er um endurnýjun á notendaleyfi í gegnum Þjónustugátt – Mínar síður á heimasíðu Umhverfisstofnunar.
Einstaklingur sem starfar í atvinnuskyni við úðun garða og útivistarsvæða í einka- eða almenningseign þarf að vera með gilt notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörum. Auk þess skulu aðilar sem stunda garðaúðun í atvinnuskyni hafa gilt starfsleyfi sem gefið er út af heilbrigðisnefnd í viðkomandi sveitarfélagi.
Á heimasíðu Umhverfisstofnunar má finna lista yfir þá sem eru með notendaleyfi í gildi.
Listi yfir notendaleyfi í gildi
.