Takmarkanir á markaðssetningu

 

Á þessari síðu er fjallað um takmarkanir á markaðssetningu aðrar en kvótakerfið á innflutning vetnisflúorkolefna. Um kvótakefið má lesa á síðunni Útfösun HFC-efna.

Í III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 517/2014 koma fram takmarkanir á markaðssetningu búnaðar sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir. Lesið nánar um hvernig þessar takmarkanir virka hér að neðan.


Algengar spurningar varðandi markaðssetningu

Hvað, nákvæmlega, er markaðssetning?

Hugtakið setning á markað hefur skýrt skilgreinda merkingu í texta reglugerðarinnar.

  • Setning á markað: Að afgreiða eða bjóða fram til annars aðila innan EES* í fyrsta skipti, gegn greiðslu eða án endurgjalds, eða, ef um framleiðanda er að ræða, að nota fyrir eigin reikning; nær einnig til tollafgreiðslu í frjálst flæði innan EES*.

    * Í texta reglugerðar ESB segir „Sambandsins“ en vegna EES-samningsin nær ákvæðið til allra ríkja á Evrópska efnahagssvæðinu.

Er endursala heimil á búnaði sem er á listanum?

Af skilgreiningu setningar á markað leiðir að endursala er heimil á búnaði sem kominn er í dreifingu innan EES fyrir gildistíma bannsins. Það er hins vegar mikilvægt að gæta að því að við innflutning á vörum eða búnaði frá löndum utan EES er alltaf um setningu á markað að ræða - ekki endursölu.

Má þjónusta búnað sem er á bannlistanum?

Takmarkanirnar í III. viðauka ná einungis til setningar á markað. Heimilt er að þjónusta áfram búnað sem settur var upp fyrir gildistöku banns svo framarlega sem þjónustan brýtur ekki í bága við önnur ákvæði reglugerðarinnar.

Má flytja inn vöru á bannlistanum ef eins vara var flutt inn fyrir gildistöku bannsins?

Nei. Ákvæðin í III. viðauka taka til setningar hvers eintaks af vöru/búnaði á markað. Þrátt fyrir að einhver eintök af búnaði hafi verið komin á markað fyrir gildistöku banns er ekki heimilt að halda áfram innflutningi á sams konar búnaði eftir að bannið tekur gildi.


Dæmi um bönn við markaðssetningu

Dæmi um bönn úr III. viðauka: Taflan sýnir nokkur dæmi um bönn við markaðssetningu. Fyrir heildarlista ákvæða um bönn við markaðssetningu vísast til III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 517/2014.
Vörur og búnaður Bann tekur gildi
Einnota ílát fyrir flúoraðar gróðurhúsalofttegundir sem eru notaðar til að þjónusta, viðhalda eða fylla á kæli-, loftræsti- eða varmadælubúnað, brunavarnarkerfi eða rofbúnað, eða til notkunar sem leysar 4. júlí 2007
Kæliskápar og frystar til heimilisnota sem innihalda HFC-efni með GWP ≥ 150 1. janúar 2015
Kælar og frystar til atvinnunota (loftþétt kerfi) sem innihalda HFC-efni með GWP ≥ 2500 1. janúar 2020
sem innihalda HFC-efni með GWP ≥ 150 1. janúar 2022
Kyrrstæður kælibúnaður sem inniheldur eða virkar fyrir tilstilli vetnisflúorkolefna með hnatthlýnunarmáttinn 2500 eða meira, að undanskildum búnaði sem er ætlaður til notkunar í tækjabúnað sem er hannaður til að kæla vörur niður fyrir —50 °C. 1. janúar 2020
Hreyfanlegur loftræstibúnaður fyrir herbergi (loftþéttur búnaður sem endanlegur notandi getur fært á milli herbergja) sem inniheldur vetnisflúorkolefni með hnatthlýnunarmáttinn 150 eða meira 1. janúar 2020
Miðlæg fjölþjöppukælikerfi til notkunar í viðskiptalegum tilgangi, með 40 kW málafköst eða meira, sem innihalda eða virka fyrir tilstilli flúoraðra gróðurhúsalofttegunda með hnatthlýnunarmáttinn 150 eða meira, nema í ytri kælirás keðjutengdra kerfa en í þeim má nota flúoraðrar gróðurhúsalofttegundir með hnatthlýnunarmátt undir 1500 1. janúar 2022