Umhverfistofnun - Logo

Framleiðsla og markaðssetning

Framleiðsla á snyrtivörum

 • Framleiðsla á snyrtivörum er starfsleyfisskyld hjá heilbrigðisnefnd og hafa heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga eftirlit með merkingu og meðferð varanna. Tilkynna skal fyrirhugaða fyrstu markaðssetningu á snyrtivörum með rafrænum hætti í sérstaka vefgátt á vegum ESB (CPNP) (Sjá umfjöllun um snyrtivöruvefgátt annars staðar á heimasíðunni).

Markaðssetning snyrtivara

Ábyrgðaraðili

Til þess að snyrtivara sé löglega markaðssett innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES) skal tilnefndur ábyrgðaraðili á svæðinu en hann ábyrgist að snyrtivaran uppfylli skilyrði reglugerðarinnar. Ábyrgðaraðili getur verið:

 • Framleiðandi snyrtivöru innan EES. Hann getur veitt öðrum aðila innan EES skriflegt umboð til þess. 
 • Innflytjandi vöru frá ríkjum utan EES. Hann getur veitt öðrum aðila innan EES skriflegt umboð til þess. 
 • Dreifingaraðili ef hann markaðssetur snyrtivöru undir sínu nafni eða vörumerki eða breytir vöru sem þegar hefur verið sett á markað. 

Eftirfarandi gögn ber ábyrgðaraðila snyrtivöru að hafa undir höndum:

 • Öryggismat í samræmi við I. viðauka reglugerðar (EB) nr. 1223/2009
 • Vöruupplýsingaskjal (e. product information file) sem skal innihalda:
  • Lýsingu á vöru. 
  • Lýsingu á framleiðsluaðferð og yfirlýsingu um samræmi við góða framleiðsluhætti. 
  • Sönnun á fullyrtum áhrifum vöru. Leiðbeiningar eru til á ensku um skilyrði fyrir réttlætingu fullyrðinga um virkni snyrtivara.
  • Öryggisskýrslu um vöru sem staðfestir að öryggismat hafi farið fram. Leiðbeiningar eru til á ensku um samantekt öryggisskýrslu

Ábyrgðaraðili skal sjá til þess að lögbær yfirvöld aðildarríkisins, þar sem vöruupplýsingaskjalið er varðveitt, hafi greiðan aðgang að því.

Umhverfisstofnun getur óskað eftir sannprófun á öryggi snyrtivöru af lögbæru yfirvaldi aðildarríkisins þar sem vörupplýsingaskjalið er varðveitt og hvort þær upplýsingar sem þar eru settar fram færi sönnur á öryggi vörunnar.