Starfsleyfi

Umhverfisstofnun hvetur umsækjendur um starfsleyfi til að senda umsóknir sínar til stofnunarinnar með a.m.k. 8 mánuðum áður en fyrirhugað er að starfsemi hefjist. 

Umhverfisstofnun hefur sett sér viðmið um 240 daga afgreiðslufrest á starfsleyfum fyrir mengandi starfsemi skv. lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998 og meðhöndlun úrgangs samkvæmt lögum þar um nr. 55/2003. Þar með er talinn kynningartími starfsleyfistillögu og úrvinnsla í kjölfar þess. 

Stofnunin bendir á að umsækjandi um starfsleyfi getur sjálfur haft áhrif á málshraða stofnunarinnar og kostnað sinn af vinnslu starfsleyfis með því að:

  • Umsókn sé skýr og greinargóð.
  • Gæta að því að öll nauðsynlegt gögn fylgi með umsókn sbr. reglugerð um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem haft getur í för með sér mengun, nr. 785/1999 og þegar um er að ræða. förgun úrgangs: reglugerð um brennslu úrgangs nr. nr. 739/2003 og reglugerð um urðun úrgangs 736/2003. Upplýsingar um reglugerðir á vef Umhverfisstofnunar.
  • Umsækjandi kynni sér starfsleyfistillögu stofnunarinnar ítarlega um leið og hún berst honum.
  • Viðbótargagna sé aflað eins fljótt og unnt er sé þeirra óskað.