Eftirlit með plöntuverndarvörum á markaði 2023

Tilgangur og markmið:

  • Að ganga úr skugga um að plöntuverndarvörur sem eftirlitsþegi setur á markað séu með markaðsleyfi í gildi.
  • Að athuga hvort merkingar umbúða séu í samræmi við gildandi reglur þar um.

Framkvæmd og helstu niðurstöður:
Farið var í eftirlit í maí og júní 2023 hjá fyrirtækjum sem setja plöntuverndarvörur á markað. Úrtakið í eftirlitinu náði til 33 mismunandi plöntuverndarvara í heild. Allar plöntuverndarvörur sem fundust í sölu hjá fyrirtækjunum voru kannaðar með tilliti til markaðsleyfa, sbr. reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur og merkinga á umbúðum varanna, sbr. reglugerð nr 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna eða efnablandna, reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur og reglugerð nr. 1002/2014 um gagnkvæma viðurkenningu á tilteknum markaðsleyfum fyrir plöntuverndarvörum.

Eftirfarandi eftirlitsþegar féllu undir umfang verkefnisins:

FyrirtækiStarfsemi
Eco-Garden ehf.Innflutningur, heildsala
Garðheimar Gróðurvörur ehf.Innflutningur, heildsala, smásala.
Grastec ehf.Innflutningur, heildsala.
Húsasmiðjan ehf.Smásala.
Kemi ehf.Innflutningur, heildsala.
NPK ehf.Innflutningur, heildsala.
Samhentir Kassagerð ehf.Innflutningur, heildsala.

Samtals voru skoðuð 48 eintök af plöntuverndarvörum og þar af fundust eitt eða fleiri frávik við 19 vörur, sem gerir tíðni frávika um 40%. Öll frávikin voru vegna ófullnægjandi merkinga og gerði Umhverfisstofnun kröfur um úrbætur sem fyrirtækin hafa brugðist við á fullnægjandi hátt.