Söluskrár 2020 fyrir plöntuverndarvörur og útrýmingarefni

Tilgangur:

  • Að kalla eftir skrám yfir sölu frá þeim sem setja á markað notendaleyfisskyldar plöntuverndarvörur og útrýmingarefni en þessum upplýsingum ber að skila til Umhverfisstofnunar ár hvert sbr. 24. gr. efnalaga nr. 61/2013.
  • Að athuga hversu mikið magn af notendaleyfisskyldum plöntuverndarvörum og útrýmingarefnum var selt 2020 og hve það samsvaraði miklu af virkum efnum.
  • Að athuga hvort að þeir sem markaðssetja notendaleyfisskyldar plöntuverndarvörur og útrýmingarefni sinni þeirri skyldu sinni að ganga úr skugga um að einungis þeir sem hafa gild notendaleyfi frá Umhverfisstofnun, sbr. 24. gr. efnalaga nr. 61/2013, fái afhentar þessar vörur.

Framkvæmd og helstu niðurstöður:

Verkefnið náði til allra söluaðila notendaleyfisskyldra plöntuverndarvara og útrýmingarefna. Umhverfisstofnun óskaði eftir skrám vegna sölu á þessum vörum á árinu 2020 þar sem fram kæmu eftirfarandi upplýsingar: vöruheiti, umbúðastærð, fjöldi seldra eða afhentra sölueininga af hverri umbúðastærð, dagsetning sölu, nafn og kennitala notendaleyfishafa, sem og nafn og kennitala fyrirtækis, ef við átti.

Eftirfarandi fyrirtæki féllu undir umfang eftirlitsins:

  • Garðheimar – Gróðurvörur ehf.               
  • Grastec ehf.
  • Kemi ehf.
  • NPK ehf.
  • Samhentir Kassagerð ehf.
  • Studio Norn ehf.
  • Streymi heildverslun ehf.

Á árinu 2020 voru seldar 27 notendaleyfisskyldar plöntuverndarvörur og nam salan alls 1680 kg sem samsvarar 530 kg af virku efni, sjá nánar í töflu 1. Af notendaleyfisskyldum útrýmingarefnum voru seldar 12 vörur og nam salan alls 9191 kg en það samsvarar 10,01 kg af virku efni, sjá nánar í töflu 2. Bent skal á að styrkur virka efna í nagdýraeitri er mun minni en í skordýraeitri eða einungis 0,005%, og því er magn virkra efna í nagdýraeitri sem selt var mun minna en í skordýraeitri.

 

Tafla 1. Notendaleyfisskyldar plöntuverndarvörur sem seldar voru 2020
Plöntuverndarvörur


Illgresiseyðir

Skordýraeyðir

Sveppaeyðir

Stýriefni

Samtals

Fjöldi vara í sölu

11

8

7

1

27

Fjöldi virkra efna

11

8

8

1

28

Sala alls af vörum

1015 kg

335 kg

310 kg

20 kg

1.680 kg

Sala alls (magn af virku efni)

403 kg

22 kg

90 kg

15 kg

530 kg

 

Tafla 2. Notendaleyfisskyld útrýmingarefni sem seld voru 2020


Útrýmingarefni


Nagdýraeitur

Skordýraeitur

Samtals

Fjöldi vara í sölu

10

2

12

Fjöldi virkra efna

2

2

4

Sala alls af vörum

8.820 kg

371 kg

9.191 kg

Sala alls (sem magn af virku efni)

0,441 kg

9,64 kg

10,01 kg

Eingöngu má afhenda notendaleyfisskyldar plöntuverndarvörur og útrýmingarefni til einstaklinga sem hafa gild notendaleyfi frá Umhverfisstofnun. Niðurstöður sem fást úr verkefninu sýna að af alls 120 kaupendum á notendaleyfisskyldum plöntuverndarvörum voru 117 (98%) með notendaleyfi í gildi, en 1 (1%) voru með útrunnin leyfi og 2 (2%) höfðu aldrei verið með leyfi þegar kaupin áttu sér stað. Alls voru 99 sem keyptu útrýmingarefni á árinu 2020 og þar af var 1 (1%) sem hafði aldrei verið með leyfi þegar kaupin áttu sér stað.

 

Tafla 3. Staða notendaleyfa við kaup á notendaleyfisskyldum vörum 2020


Notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörum

             fjöldi                 %

Notendaleyfi fyrir útrýmingarefnum

            fjöldi              %  
Kaupandi með leyfi í gildi
               117            97 %
                 98          99%
Kaupandi með útrunnið leyfi
                    1              1 %                   0            0%
Kaupandi aldrei haft leyfi
                    2              2 %                   1            1%
Kaupendur alls
               120                 99

Hlutfall þeirra sem voru með leyfi í gildi við kaup á notendaleyfisskyldum plöntuverndarvörum hefur aldrei verið jafn hátt eins og á árinu 2020 og eru það mjög góð tíðindi. Engu að síður gerist það ennþá að kaupendur á þessum vörum séu ekki með notendaleyfi í gildi og verður það áréttað við hlutaðeigandi fyrirtæki að þau ræki lagaskyldur sínar hvað þetta varðar.