Umhverfistofnun - Logo

Hvar má veiða

Íslenskum ríkisborgurum svo og þeim sem hafa lögheimili hér á landi eru veiðar heimilar samkvæmt lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum í þjóðlendum, í efnahagslögsögunni og í landhelginni utan netlaga eignarlanda. Á eignarlöndum eru veiðar háðar leyfi landeiganda.

Leyfi til hreindýraveiða veitir þó öllum rétt til að stunda slíkar veiðar á hefðbundnum veiðisvæðum hreindýra hvort sem er á þjóðlendum eða innan eignarlanda hafi landeigandi eignarlands ekki bannað hreindýraveiðar innan þess.

Allir sem stunda veiðar skulu hafa til þess gilt veiðikort ásamt veiðileyfi ef það er áskilið til veiðanna samkvæmt lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum eða reglum settum samkvæmt þeim.

Þjóðlendur

Nálgast má upplýsingar um þjóðlendulínur á vefsíðu Óbyggðanefndar.

Sjá yfirlitskort yfir Þjóðlendur á svæðum 1-10 A.

Kort yfir mörk Þjóðlendna má jafnframt nálgast á www.map.is og www.vefsja.is.

Veiðar eru almennt ekki leyfðar á ríkisjörðum sem ekki eru þjóðlendur nema það sé sérstaklega auglýst eða gefið leyfi til slíks af umsjónaraðila, umráðanda eða ábúanda hverju sinni. Veiðar eru ekki leyfðar á jörðum sem eru án umráðanda og eru í umsjá Ríkiseigna.

Veiðar á náttúruverndarsvæðum

Á náttúruverndarsvæðum eru veiðar heimilar nema sérlög, friðlýsingarskilmálar eða stjórnunar- og verndaráætlanir sem gilda um svæðið mæli fyrir um annað.

Nálgast má upplýsingar um einstök náttúruverndarsvæði hér á vefsíðu stofnunarinnar og inn á eftirfarandi vefsíðum þjóðgarða: Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull, Vatnajökulsþjóðgarður, Þingvellir.

Hér má nálgast kort yfir svæði þar sem óheimilt er að veiða rjúpu.