Flug

Síðast uppfært: 16. maí 2023


Úthlutun

Þann 28. febrúar 2023 voru flugrekendur búnir að fá úthlutað endurgjaldslausum losunarheimildum fyrir árið 2023.

Þeir flugrekstraraðilar sem fengu úthlutað endurgjaldslausum losunarheimildum á núverandi viðskiptatímabili má sjá í töflunni hér að neðan ásamt þeim fjölda losunarheimilda sem hverjum var úthlutað. Þessi tafla inniheldur úthlutanir vegna flugs innan EES-svæðisins, til Bretlands og til og frá Sviss.

 

 

2021

2022

2023

Icelandair

178.955

174.930

170.914

Bluebird

6.682

6.532

6.381

Papier-Mettler

54

53

52

 

Uppgjör

Þann 1. maí 2023 voru þeir flugrekendur sem falla undir ETS kerfið búnir að gera upp losun ársins 2022.

Fjórir íslenskir flugrekendur falla undir kerfið 2022 og þurfa að gera upp sína losun, ásamt einum erlendum flugrekanda (Papier-Mettler), en Ísland er umsjónarríki þess flugrekanda.  

Losun frá flugrekendum í ETS kerfinu var 537.296 tonn af CO2 ígildum árið 2022 samanborið við 267.043 tonn af CO2 ígildum árið 2021. Losunin jókst um 101% milli 2021 og 2022, sem skýrist af auknum flugsamgöngum eftir heimsafaraldur. Losunin er því farin að nálgast það sem hún var árið 2019 en er þó enn talsvert lægri en hún var þegar hún var sem mest árið 2018.

Hér er þó ekki um alla losun þessara flugrekenda að ræða, heldur eingöngu þá losun sem á sér stað innan EES svæðisins, til Bretlands og til og frá Sviss. Flug utan þess svæðis er ekki innan gildissviðs ETS kerfisins og er losun vegna þess flugs ekki með í þessum tölum. Flug utan ETS kerfisins fellur undir alþjóðlega kerfið CORSIA.

Á gagnvirka grafinu hér að neðan er hægt að skoða staðfesta losun frá 2013 frá öllum flugrekstraraðilum sem gera upp í ETS á Íslandi. Með því að velja strikin þrjú í hægra horninu er hægt að niðurhala gögnunum.


 

Flugrekendur á Íslandi hafa verið hluti af ETS kerfinu frá árinu 2013. Icelandair er eini flugrekandinn sem hefur fallið undir kerfið frá því að það tók gildi á Íslandi. Flugfélag Íslands var einnig með í kerfinu frá upphafi, en eftir að það sameinaðist Icelandair hefur síðarnefndi flugrekstraraðilinn einnig gert upp innanlandsflug, sem áður heyrði undir Flugfélag Íslands.

WOW air var var þátttakandi í kerfinu á meðan það starfaði 2014-2018.

Bluebird og Air Atlanta hafa einnig fallið undir kerfið stóran hluta tímabilsins, en þeir flugrekendur eru báðir með frekar litla losun.

Fly Play er nýjasti flugrekandinn á Íslandi til að gera upp losun sína í ETS kerfinu og hóf sá flugrekandi starfsemi árið 2021.

Papier Mettler hefur verið starfandi lengi, en hefur þurft að gera upp losun í ETS kerfinu frá árinu 2021.

Samanburður

Á gagnvirka grafinu hér að neðan er hægt að skoða samanburð á endurgjaldslausum losunarheimildum fyrir alla rekstraraðila á Íslandi í heild sinni og staðfesta losun frá þeim. Með því að velja strikin þrjú í hægra horninu er hægt að niðurhala gögnunum.