Vatnavefsjá

Vatnshlotavefsjá er eitt helsta verkfæri sem nota á við framkvæmd laga um stjórn vatnamála (lög nr. 36/2011). Vefsjánni er ætlað að gegna tvíþættu hlutverki þar sem stjórnsýslu- og fagaðilar geta fært inn upplýsingar um ástand vatns og almenningur og hagsmunaaðilar geta nálgast sömu upplýsingar á einfaldan og gagnsæjan hátt. Veðurstofa Íslands hefur umsjón með vefsjánni. 

Í vefsjánni er hægt að skoða ýmis gögn og upplýsingar er varða stjórn vatnamála s.s. vatnshlot og gerðarskiptingu þeirra, álag á vatnshlot, eftirlit og vöktun, náttúrufar og landgerð.

Ávallt er reynt að sýna nýjustu upplýsingar og/eða gögn í Vatnavefsjánni. Ef notendur verða hins vegar varir við villur eða vilja koma á framfæri athugasemdum og/eða ábendingum varðandi innihald vefsjárinnar eru þeir hvattir til þess að nýta sér ábendingakerfi Umhverfisstofnunar.