Umhverfistofnun - Logo

Þjórsárver

Þjórsárver voru fyrst friðlýst sem friðland árið 1981. Friðlýsingin var endurskoðuð árið 1987 og aftur árið 2017. Svæðið er nú 1.563 ferkílómetrar að stærð og nær yfir öll Þjórsárver og nágrenni auk Hofsjökuls.

Markmið friðlýsingar er að tryggja víðtæka og markvissa verndun gróðurlendis Þjórsárvera í heild sinni, vistkerfi veranna, rústamýrarvist, varpstöðvar heiðagæsa, víðernis, sérstakrar landslagsheildar og menningarminja, auk fræðslu til almennings um verndargildi svæðisins.