Eftirlit með plöntuverndarvörum á markaði 2021

Tilgangur og markmið:

  • Að ganga úr skugga um að plöntuverndarvörur sem eftirlitsþegi setur á markað séu með markaðsleyfi í gildi.
  • Að athuga hvort merkingar umbúða séu í samræmi við gildandi reglur þar um.

Framkvæmd og helstu niðurstöður:

Farið var í eftirlit í maí 2021 hjá fyrirtækjum sem setja plöntuverndarvörur á markað. Úrtakið í eftirlitinu náði til 41 mismunandi plöntuverndarvara í heild. Allar plöntuverndarvörur sem fundust í sölu hjá fyrirtækjunum voru kannaðar með tilliti til markaðsleyfa, sbr. reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur og merkinga á umbúðum varanna sbr. reglugerð nr 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna eða efnablandna, reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur og reglugerð nr. 1002/2014 um gagnkvæma viðurkenningu á tilteknum markaðsleyfum fyrir plöntuverndarvörum.

Eftirfarandi eftirlitsþegar féllu undir umfang verkefnisins:

Fyrirtæki:
Starfsemi:
Samhentir Kassagerð ehf.
Innflutningur, heildsala
Garðheimar Gróðurvörur ehf.
Innflutningur, heildsala, smásala
Húsasmiðjan ehf.
Smásala
Kemi ehf.
Innflutningur, heildsala
Grastec ehf.
Innflutningur, heildsala
NPK ehf.
Innflutningur, heildsala

Samtals voru skoðuð 52 eintök af plöntuverndarvörum í eftirlitinu og þar af fundust eitt eða fleiri frávik við 5 vörur. Þetta þýðir að tíðni frávika var um 10%. Gerðar voru kröfur um úrbætur vegna ófullnægjandi merkinga á þessum 5 vörum og hafa fyrirtækin brugðist við þeim.