Mengunarvarnir

Efnamengun

Eldsneyti

 • Reglugerð nr. 960/2016 um gæði eldsneytis
 • Reglugerð nr. 252/1999 um varnir við losun rokgjarnra lífrænna efnasambanda (VOC), við geymslu á bensíni og dreifingu þess frá birgðastöðvum til bensínstöðva
 • Fráveitur og skólp

  Hávaði

  Hnattræn mengun

   
 • Reglugerð nr. 970/2013 um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
 • Reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (ESB) nr. 291/2011
 • Reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (ESB) nr. 744/2010
 • Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1005/2009
 • Reglugerð nr. 834/2010 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir
 • Reglugerð nr. 244/2009 um skil atvinnurekstrar á upplýsingum um losun gróðurhúsalofttegunda
 • Mengun á landi

  Mengun í lofti

  Mengun sjávar

  Mengun í vatni

  Mengunarvarnaeftirlit

  Spilliefni

  Starfsleyfi

  Umhverfismál

  Úrgangur

  Annað