Umhverfistofnun - Logo

Hlutverk og verkefni

Hlutverk Umhverfisstofnunar er að annast þjónustu og ákvarðanir er varða umhverfisgæði og náttúruvernd.

Helstu verkefni:

  • umsjón friðlýstra svæða (annarra en Vatnajökulsþjóðgarðs og Þingvallaþjóðgarðs)
  • stjórnun veiða á villtum fuglum og villtum spendýrum og lífríkisvernd
  • losunarbókhald Íslands vegna skuldbindinga í loftslagsmálum
  • mengunarvarnir – útgáfu leyfa og eftirlit
  • umsagnir vegna mats á umhverfisáhrifum og skipulags
  • efnamál – vernd heilsu og umhverfis
  • innleiðingu hringrásarhagkerfis og græns lífsstíls
  • stjórnun vatnamála
  • viðbragð í bráðamengun hafsins
  • hollustuhættir