Eftirlit með stíflueyðum - merkingar og umbúðir

Umhverfisstofnun ráðgerir á næstunni að fara í eftirlit með stíflueyðum sem eru á markaði hér á landi og vill af því tilefni vekja athygli á hættueiginleikum þeirra og þeim reglum sem gilda um merkingar og umbúðir þessara vara.

Stíflueyðar eru, eins og nafnið bendir til, notaðir til þess að losa um stíflur sem myndast hafa í niðurföllum og fráveitulögnum í húsum og hýbýlum og til þess að virka á fullnægjandi hátt innihalda þeir yfirleitt sterkar sýrur eða basa, með ætandi eiginleika, sem geta valdið mjög alvarlegum slysum ef þeir eru ekki meðhöndlaðir á réttan hátt. Til að tryggja örugga notkun er því lykilatriði er að lesa á umbúðirnar áður en við hefjumst handa til að átta okkur á hættunni sem af þeim getur stafað og hvernig eigi að bregðast við slysum. Athugið að stíflueyða á alltaf að geyma á öruggum stað þar sem börn ná ekki til. 

Að sjálfsögðu er best að losa um stíflur án þess að notast við efni, en ef það dugar ekki til skal hafa í huga að nota ekki sterkari efni en nauðsyn krefur. Aldrei ætti að nota mismunandi stíflueyða samtímis eða strax á eftir hvorum öðrum og alls ekki má blanda saman stíflueyðum sem innihalda sýrur og klórefnasamböndum því þá getur myndast eitrað klórgas.  

Vegna hættunnar sem stafar af ætandi efnum í stíflueyðum ber að merkja þá með viðeigandi hættumerki í samræmi við reglugerð nr. 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablanda. Þá skulu á umbúðum vera staðlaðar hættu- og varnaðarsetningar á íslensku sem lýsa eðli hættunnar og leiðbeina um örugga notkun, geymslu og förgun. Setningin „Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða“ er dæmi um staðlaða hættusetningu sem líklegt er að finna megi á stíflueyðum. Sömuleiðis er það krafa að viðvörunarorð á íslensku komi fram á umbúðunum, annað hvort „Varúð“ eða „Hætta“ og lýsir hið síðarnefnda alvarlegri hættueiginleikum. Sumir stíflueyðar innihalda yfirborðsvirk efni og/eða sápur og í þeim tilfellum falla þeir jafnframt undir reglugerð nr. 300/2014 um þvotta- og hreinsiefni.

Umbúðir utan um ætandi efni þurfa að vera tryggar og ef um húðætandi vörur er að ræða skulu þær bæði vera með barnheld öryggislok og áþreifanlega viðvörun, sem er upphleypt merki til að vara blinda og sjónskerta við hættu.

Í fyrirhugðu eftirliti mun Umhverfisstofnun skoða hvort stíflueyðar sem boðnir eru fram á markað hér á landi uppfylli skilyrði laga og reglugerða og í eftirlitsferðum verður, eftir atvikum, ýmist farið beint til birgja eða á útsölustaði, þar sem vörur þeirra eru boðnar fram.

Kynntu þér málið nánar hér: