Uppgjör 2021

Allir íslenskir þátttakendur í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir (ETS) gerðu upp heimildir sínar innan tímamarka fyrir losun ársins 2021 innan ETS- kerfisins, eða fjórir flugrekendur og sex rekstraraðilar í staðbundnum iðnaði. Heildarlosun í flugi sem fellur undir kerfið var 267.043 tonn COígilda, en í iðnaði var losunin 1.843.588 tonn af COígildum. Heildarlosun innan ETS kerfisins fyrir árið 2021 var því 2.110.601 tonn af CO2 ígildum, sem er aukning um 7% frá árinu 2020.

Framkvæmdastjórn ESB hefur birt lista yfir alla þá flugrekendur og rekstraraðila sem hafa gert upp losun sína. Má finna listann hér: https://ec.europa.eu/clima/ets/allocationComplianceMgt.do

Á myndunum hér að neðan má sjá uppgerðar losunarheimildir frá staðbundnum iðnaði og flugsamgöngum sem féllu undir viðskiptakerfið og eru í umsjón Íslands.

Flugrekendur

Uppgerðar losunarheimildir flugrekenda jukust um 42% milli 2020 og 2021, sem skýrist að langmestu leyti af auknum flugsamgöngum þar sem heimsfaraldur af völdum COVID-19 var í rénun. Losunin er þó enn talsvert minni en hún var 2019.

Einn nýr íslenskur flugrekandi hóf starfsemi árið 2021 (Fly Play) en auk þess féll annar flugrekandi (Papier-Mettler), sem hefur ekki fallið undir kerfið áður, undir kerfið árið 2021. Seinni flugrekandinn er erlendur en Ísland er samt sem áður umsjónarríki þess flugrekanda.        

Árið 2021 var losunin 267.043 tonn af CO2 en var 187.687 tonn af CO2 árið 2020. Hér er þó ekki um alla losun flugrekenda að ræða, heldur eingöngu þá losun sem á sér stað innan EES svæðisins og til Bretlands. Þar sem að t.d. Ameríkuflug er ekki innan gildissviðs kerfisins er losun vegna þess flugs ekki með í þessum tölum.

 


Staðbundinn iðnaður

Losunin í iðnaði jókst á milli ára, eða um 3,6%, úr 1.780.064 tonnum af CO2 ígildum árið 2020 í 1.843.588 tonn af CO2 ígildum árið 2021. Helsta ástæða þessarar aukningar er að PCC Bakki jók við framleiðslu sína árið 2021. Einum færri rekstraraðili gerði upp heimildir sínar fyrir 2021 miðað við árið áður, þar sem að Fiskmjölsverksmiðja Loðnuvinnslunnar hf., Fáskrúðsfirði er undanskilin ETS kerfinu frá og með 2021 skv. 14. gr. a laga nr. 70/2012 um loftlagsmál. Rekstraraðilar í staðbundnum iðnaði sem gerðu upp heimildir sínar 2021 voru því sex talsins.

 


Heildarlosun í ETS-kerfinu

Innan ETS kerfisins í Evrópu í heild sinni jókst losunin 2021 um 7,3% miðað við losun árið 2020.

Heildarlosun allra flugrekenda innan ETS kerfisins var 26,7 milljón tonn CO2 ígildi árið 2021 sem er 8,7% aukning miðað við árið 2020. Losunin 2021 var þó enn 61% minni en hún var fyrir heimsfaraldur árið 2019.

Heildarlosun allra rekstraraðila í staðbundinni starfsemi innan ETS kerfisins í Evrópu var 1,311 milljarðar tonna CO2 ígilda árið 2021 sem er 7,3% aukning miðað við árið 2020. Losunin er þó enn 4,4% minni 2021 en hún var árið 2019.