Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Í gegnum RAPEX berast reglulega tilkynningar um ýmsar vörur, þar á meðal snyrtivörur, sem eru ólöglegar á markaði því þær geta verið skaðlegar heilsu manna. 

RAPEX er skammstöfun á "The Rapid Alert System for Non-Food Products"

Samkvæmt 5. gr. efnalaga er hlutverk Umhverfisstofnunar m.a. að fylgjast með tilkynningum í RAPEX. Stofnunin tekur nú reglulega saman lista yfir ólöglegar snyrtivörur í RAPEX með áherslu á þær sem upprunnar eru í nágrannalöndum okkar í Evrópu, í Bandaríkjunum, Kanada eða Kína, eða hafa verið bannaðar í þeim löndum.

Þann 11. júlí sl. var fyrsti listinn yfir ólöglegar snyrtivörur sendur til helstu innflytjenda snyrtivara hér á landi. Listinn nær yfir snyrtivörur sem tilkynntar voru í gegnum RAPEX frá september 2013 til júníloka 2014. 

Með birtingu listans er stuðlað að því að ekki séu ólöglegar og heilsuspillandi snyrtivörur á markaði hér á landi. Ef vörur á listanum reynast vera á markaði hér á landi óskar stofnunin eftir því að upplýsingar þess efnis verði sendar gegnum vefinn eða með tölvupósti á ust@ust.is.