Umhverfistofnun - Logo

Stök frétt

Umhverfisstofnun hefur tekið saman upplýsingar um loftgæði fram til loka ársins 2018.

Ársskýrslan er önnur samantekt sinnar tegundar á Íslandi, henni fylgir fylgiritið „Loftgæði á Íslandi – Umhverfisvísar, vöktun og uppsprettur“.

Í ársskýrslunni er farið yfir mengunarmælingar frá mælistöðvum loftgæða á Íslandi og þær settar í samhengi við íslenskar reglugerðir. Gögn um loftgæði eru fengin úr loftgæðaupplýsingakerfi Umhverfisstofnunar, Airviro, og hafa verið sett fram í skýrslunni í formi mynda og taflna.

Í fylgiritinu er farið almennt yfir loftgæði á Íslandi, loftmengandi efni sem umhverfisvísa, uppsprettur loftmengunar á Íslandi auk vöktunar á loftgæðum. Áætlað er að skýrslan verði gefin út hvert ár með upplýsingum um loftgæði fyrir árið á undan og fylgiritið yfirfarið reglulega.

Loftgæði eru heilt yfir nokkuð mikil á Íslandi og hafa almennt farið batnandi síðustu ár. Ársmeðaltalsstyrkur svifryks hefur til að mynda farið lækkandi á höfuðborgarsvæðinu frá því að mælingar á efninu hófust en sólarhringsstyrkur efnisins á til að fara yfir heilsuverndarmörk, einkum þegar þurrt er og stillt í veðri. Sömu sögu er að segja um köfnunarefnisdíoxíð, en árin 2017 og 2018 fór efnið oftar yfir sólarhringsmörkin á Grensásvegi en leyfilegt er samkvæmt reglugerð (7 skipti leyfileg). Þetta má líklega rekja til mikillar vetrarstillu auk fjölda dísilbifreiða. Hinsvegar er ársmeðaltalsstyrkur köfnunarefnisdíoxíðs vel undir heilsuverndarmörkum, og hefur verið frá því að mælingar á efninu hófust.

Styrkur brennisteinsdíoxíðs er almennt mjög lágur í þéttbýli en hærri í kringum iðnað. Styrkurinn hefur þó farið lækkandi í kringum iðnað síðustu fimm ár. Styrkur brennisteinsvetnis, sem rekja má til jarðvarmavirkjana og -svæða, hefur haldist nokkuð stöðugur á þeim stöðum sem efnið er mælt og er undir öllum heilsuverndarmörkum efnisins.