Stök frétt

Mynd: Rory Hennessey - Unsplash

Sjá losunarstuðla og helstu upplýsingar um þá hér.

Undanfarin ár hefur Umhverfisstofnun birt losunarstuðla sem einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir, sveitarfélög og aðrir geta nýtt sér til að reikna losun gróðurhúsalofttegunda frá hinum ýmsu þáttum eins og t.d. samgöngum, úrgangi og orkunotkun.

Markmiðið með útgáfu losunarstuðlanna er að aðstoða sem flesta við að fá haldbæra mynd af losun síns reksturs eða annarra athafna. Með því að nýta sér þessa stuðla gefst tækifæri til að tryggja að upplýsingar um losun sé í samræmi við þær reiknireglur sem gilda í Landsskýrslu um losun gróðurhúsalofttegunda, sem íslensk stjórnvöld taka saman og skila til rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (UNFCCC), sjá nánar hér

Í þessari nýjustu útgáfu í fyrsta skipti birt losun vegna framleiðslu á heitu vatni þar sem losun frá jarðvarmavirkjunum hefur nú verið skipt milli raforku og heits vatns. Upplýsingar um markaðstengda losun vegna raforkunotkunar eru nú einnig birtar. Losun vegna brennslu á úrgangi hefur verið bætt við og losun frá lífrænum úrgangi til jarðgerðar hefur verið skipt í tvennt, loftháðar aðstæður annars vegar og loftfirrðar aðstæður hins vegar. Þá hafa losunarstuðlar vegna vegasamgangna, byggðir á vegalengd, verið uppfærðir.