Stök frétt

Fyrirhuguð Hvammsvirkjun / Mynd: Af heimasíðu Landsvirkjunar

Umhverfisstofnun hefur ákveðið að veita heimild til breytinga á vatnshlotinu Þjórsá 1 (nr. 103-663-R), samkvæmt 18. gr. l. nr. 36/2011 um stjórn vatnamála, vegna fyrirhugaðra framkvæmda við 95 MW Hvammsvirkjun. 

Ákvörðun Umhverfisstofnunar

Umhverfisstofnun auglýsti áform um að veita heimild til breytingar á vatnshlotinu þann 22. desember 2023. Tekið var á móti umsögnum til og með 17. janúar 2024 og veittur umframfrestur til og með 1. febrúar 2024. Skoða umsagnir sem bárust.

Með ákvörðuninni fylgir greinargerð þar sem farið er yfir þær umsagnir sem bárust, svör Landsvirkjunar, Hafrannsóknastofnunar og Fiskistofu sem Umhverfisstofnun óskaði eftir áliti á vegna athugasemda í umsögnunum, auk afstöðu Umhverfisstofnunar.

Greinagerð – Svör Umhverfisstofnunar við umsögnum vegna breytingar Þjórsár

Viðbót við greinargerð - Svar við athugasemdum Orkuveitu Landsvirkjunar

Svör Landsvirkjunar

Svör Hafrannsóknastofnunar

Svör Fiskistofu

 

Fylgiskjöl 

1. Hvammsvirkjun - Umsókn um heimild Umhverfisstofnunar

2. Mat á vistfræðilegu ástandi Þjórsár 1

3. Mat á áhrifum Hvammsvirkjunar á vistfræðilegt ástand Þjórsá neðan Búrfells samkvæmt viðmiðunum laga um stjórn vatnamála, dags. 20. dsember 2022

4. Leyfi vegna byggingar Hvammsvirkjunar - Fiskistofa, dags. 14. júlí 2022

5a. Deiliskipulag Hvammsvirkjunar - Skipulagsgreinargerð og umhverfisskýrsla

5b. Deiliskipulag Hvammsvirkjunar - Skipulagsuppdráttur

5c.  Deiliskipulag Hvammsvirkjunar - Skipulagsuppdráttur

6. Greinargerð Landsvirkjunar um ytri skilyrði og kröfur, mótvægisaðgerðir og vöktun. Landsvirkjun, desember 2022

7. Svar ásamt fylgiskjölum við beiðni Umhverfisstofnunar um frekari gögn, vegna umsóknar um heimild Umhverfisstofnunar til breytinga á vatnshloti vegna Hvammsvirkjunar

8a. Beiðni um frekari gögn vegna beiðni um heimild Umhverfisstofnunar til breytinga á vatnshloti vegna Hvammsvirkjunar skv. 18. gr. laga nr. 36_2011 um stjórn vatnamála. Landsvirkjun, dags. 19. október 2023

8b. Svör Hafrannsóknastofnunar við athugasemdum Umhverfisstofnunar vegna minnisblaðs um mótvægisaðgerðir í Þjórsá vegna Hvammsvirkjunar. Hafrannsóknastofnun, dags. 16. október 2023

9a. Bréf vegna minnisblaðs um áhrif af framkvæmdum vegna Hvammsvirkjunar á fisk í Þverá. Hafrannsóknastofnun, dags. 27. október 2023

9b. Minnisblað um áhrif af framkvæmdum vegna Hvammsvirkjunar á fisk í Þverá. Hafrannsóknastofnun, dags. 27. október 2023

10. Svar við bréfi Umhverfisstofnunar dags. 1. nóvember 2023 vegna máls. Nr. UST202301-279. Landsvirkjun, dags. 7. nóvember 2023

11. Svar við beiðni um staðfestingu á upplýsingum um raforkuþörf og greiningar um  nýjar leiðir til raforkuframleiðslu